Zajęcia w bardzo małej grupie o wysokiej skuteczności. Dedykowane osobom, które potrzebują intensywniejszego kursu niż w grupie wieloosobowej lub po prostu preferują naukę w bardziej kameralnej grupie.

  • Dni i godziny: ustalane indywidualnie
  • Cena: 65 zł za 60 minut w grupie dwuosobowej i 45 zł za 60 minut w grupie trzyosobowej.
  • Częstotliwość zajęć: 1 lub dwa razy w tygodniu po 60 lub 90 minut.
  • Cena podręcznika: 173 zł (książka + zeszyt ćwiczeń)
ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Jak uczymy młodzież?

Stawiamy na metodę komunikatywną. Priorytetem podczas kursu jest nabycie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim możliwie szybko. Jednocześnie uwzględniamy w kursie państwowe, szkolne ramy programowe na określonych poziomach. Dzięki temu uczniowie uczący się języka hiszpańskiego w swojej szkole zyskują dodatkowe wsparcie.