Kursy ‘rozwiązujące język’, dedykowane osobom znającym język od poziomu B1. Pozwalają na nabycie umiejętności swobodnej konwersacji, a w przypadku osób na wyższych poziomach zaawansowania – utrwalenie wiedzy i utrzymanie kontaktu z żywym językiem. Prowadzone na poziomach od B1 do C2.

 • Dni i godziny:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10.00, 16.00, 17.45, 19.30
  • sobota (2×45 minut): 13.00
 • Liczba godzin lekcyjnych: 60 godzin lekcyjnych (45 minut) /rok
 • Cena:
  • 550 zł/ semestr 450 zł/ semestr
  • Zniżki dla rodzin i przyjaciół. Szczegóły w sekretariacie.
 • Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut
 • Cena podręcznika: 50 zł.
ZGŁOŚ ZAINTERESOWANIE

Jak prowadzimy kursy konwersacyjne?

Zajęcia prowadzą native speakers. Zajęcia skupiają się na pielęgnowaniu umiejętności konwersacji i są dostosowane do poziomu kursantów. Podczas zajęć przybliżamy słuchaczom różne odmiany języka hiszpańskiego, co pozwala im osłuchać się z różnymi akcentami i nabyć słownictwo typowe dla różnych krajów hiszpańskojęzycznych.